Jafnlaunastefna Garra

Garri gætir fyllsta jafnréttis við ákvörðun launa og annarra starfskjara. Allt starfsfólk skal fá greidd jöfn laun og njóta sömu starfskjara fyrir jafn verðmæt störf.

Til að framfylgja jafnlaunastefnunni skuldbindur Garri sig til þess að innleiða, skjalfesta og viðhalda jafnlaunakerfi í samræmi við kröfur Janflaunastaðals ÍST 85:2012. Garri byggir allar launaákvarðanir á málefnalegum viðmiðum til að tryggja að starfsfólk fái greitt fyrir störf sín út frá verðmæti starfa óháð kyni eða öðrum ómálefnalegum sjónarmiðum.

Til þess að framfylgja jafnlaunastefnunni skuldbindur Garri sig til að:

Vinna að stöðugum umbótum, eftirliti og viðbrögðum í samræmi við kröfur Jafnlaunastaðals ÍST 85:2012

  • Fylgja öllum viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem gilda á hverjum tíma og staðfesta hlítingu við lög
  • Framkvæma innri úttektir og rýni stjórnenda árlega
  • Framkvæma launagreiningu að minnsta kosti árlega þar sem jafnverðmæt störf eru borin saman til að tryggja að kynbundinn launamunur sé ekki til staðar
  • Kynna helstu niðurstöður fyrir starfsfólki
  • Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugu eftirliti og umbótum þar sem þess er þörf
  • Kynna jafnlaunastefnu fyrir starfsfólki og hafa hana aðgengilega almenningi

Reykjavík 5. apríl 2022

Jafnlaunavottun BSÍ f. ljósan grunn

Jafnlaunavottun BSI