Mannauðsstefna

Mannauðurinn er dýrmætasta auðlind Garra. Virðing, vöxtur og vellíðan eru einkunnarorð okkar í mannauðsmálum, ásamt gildum Garra.

Virðing felur í sér heiðarleg og uppbyggileg samskipti, eflandi endurgjöf og góða upplýsingamiðlun. Einnig vísar virðing í gagnkvæmt traust, jafnrétti, fjölbreytileika, jöfn tækifæri og fagmennsku við ráðningar og starfslok.

Vöxtur felur í sér frumkvæði og metnað í starfi, markvissa fræðslu og tækifæri til faglegs og persónulegs vaxtar. Boðið er upp á leiðtogaþjálfun með áherslu á hvetjandi leiðtogamenningu. Markmið Garra er að efla hæfni og öryggi allra starfsmanna við verkefni sín og skapa þeim og Garra ný tækifæri.

Vellíðan felur í sér ástríðu fyrir verkefnunum, öfluga teymisvinnu, skemmtilega og hlýlega vinnustaðamenningu og heilbrigt og skapandi starfsumhverfi.

Virðing

 • Jafnréttisáætlun
 • Jafnlaunastefna
 • Stefna og viðbragðsáætlun gegn einelti og áreitni
 • Upplýsinga- og samskiptastefna
 • Góð upplýsingamiðlun
 • Starfsmannasamtöl
 • Ráðningar- og starfslokaferlar
 • Viðhorfs- og starfsánægjukannanir meðal starfsmanna

Vöxtur

 • Kortlagning nauðsynlegrar og æskilegrar fræðslu og þekkingar fyrir öll störf
 • Árleg fræðsluáætlun fyrir öll störf
 • Regluleg endurskoðun starfslýsinga
 • Einstaklingsmiðaðar starfsþróunaráætlanir
 • Laus störf auglýst bæði innanhúss og utanhúss

Vellíðan

 • Móttaka nýliða og nýliðafræðsla
 • Góð og örugg vinnuaðstaða
 • Skemmtilegar uppákomur og viðburðir á vegum Garra eða starfsmannafélags
 • Hvatning til heilbrigðra lífshátta (hreyfing, næring, hvíld) t.d. með hollum mat á vinnutíma, líkamsræktarstyrk og hæfilegu vinnuálagi
 • Jafnvægi milli vinnu og einkalífs